Taitojen kasvattaminen ja yhdessä tekeminen – tiimijaksolla kehitetään oppiainerajat ylittävää moniosaamista

Vaikka koulutus on Suomessa huippuluokkaa, emme silti saa unohtaa jatkuvaa uudistumista. Lukion opetussuunnitelman uudistus tuo mukanaan mahdollisuuden kehittää lukion opetusta vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin tulevaisuudessa – Miten valmistamme opiskelijoita huomisen haasteisiin?

Tiimijakso on toimiva malli opetuksen ja arvioinnin uudistamiseen sekä opiskelijoiden työelämä- ja tulevaisuustaitojen lisäämiseen. Tiimijakson tarkoituksena on yhdistää oppiaineita, uudistaa perinteistä lukujärjestystä ja koodi-rakennelmaa, jotta voidaan luoda kokonaisia, kiireettömiä päiviä eri teemojen ympärille sekä antaa tilaa omatahtiselle työskentelylle. Kokonaisten päivien aikana on aikaa tehdä vierailuja koulun ulkopuolelle, keskittyä kiinnostavaan aiheeseen tai vaikka viettää useampi päivä ”kentällä”. Tiimijakson tiimityöskentely ei ole niitä ”perinteisiä ryhmätöitä”, joista jokaisella on omat kokemukset, vaan tiimi toimii oppimisen työkaluja. Tiimin toimivuuteen, yhteistyö sujuvuuteen ja tiimirooleihin kiinnitetaan paljon huomioita. Tiimit eivät ole yksin, vaan heillä on muiden tiimien sekä opettajien tuki koko jakson ajan. Tiimejä ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta sekä omasta että koko tiimin oppimisesta.

Seuraava Elinkeinoelämän keskusliiton video kuvastaa hyvin sitä millaisia osaajia Suomen tulevaisuuden työelämä tarvitsee – millaisia nuoria meidän tulisi valmistaa tulevaisuuden työelämään?

 

Esimerkkejä siitä, millaisia hyötyjä tiimijaksosta on opiskelijalle:

 • erilainen tapa oppia
 • yhteisöllisyys ja osallistaminen vahvistaa vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja
 • työelämätaitojen lisääntyminen
 • syvä ja integroiva oppiminen
 • kannustaminen
 • rohkeuden kasvattaminen
 • kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta
 • vertaisoppiminen tiimeissä ja projekteissa
 • sitoutumisen merkityksen vahvistuminen
 • itseohjautuvuuden lisääntyminen

Esimerkkejä siitä, millaisia hyötyjä opettajat ovat tiimijaksosta saaneet:

 • uusi tapa työskennellä yhteistyössä toisten opettajien kanssa
 • valmentava ote opettamiseen opettajajohtoisen toiminnan sijaan
 • uudet työkalut ja opetusmenetelmät
 • parempi tutustuminen opiskelijoihin
 • uutta virtaa omaan työhön
 • oman opettajuuden kehittäminen

Tiimijaksoon mukaan lähteminen vaatii opettajilta rohkeutta, epävarmuuden sietoa ja halua kehittää omaa opettajuuttaan. On aika siirtyä pois mukavuusalueelta!