Tiimijakso tuo uusia tuulia lukioihin!

Tiimijakso on yhden lukiojakson mittainen oppiaineet yhdistelevä opetuskokeilu, joka ravistelee lukioiden pedagogiikkaa, arviointia ja perinteisiä rakenteita, tuo oppimiseen merkityksellisyyttä, pyrkii luomaan uusia oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa tietotekniikan luontevan käytön opetuksessa. Tiimijakso perustuu tiimioppimiseen, ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan ja suuntaa opiskelua opiskelijakeskeiseen oppimiseen.  Malli on suoraan suunniteltu vastaamaan lukion uuden opetussuunnitelman (2015) sisältöä ja yleisiä oppimistavoitteita.

Ensimmäinen tiimijakso järjestettiin Ylöjärven lukiolla syksyllä 2014. Suunnittelussa oli mukana eri aineiden opettajia Ylöjärven lukiolta sekä koulutusalan yrittäjiä ja liiketalouden opettajia Idema Oy:stä.

Mistä on kyse?

Tiimijaksoon valitaan mukaan 4-6 oppiainetta, joiden pakollisten sisältöjen ja tavoitteiden sekä opettajien ideoiden pohjalta ideoidaan yhteensopivia, innostavia ja toimivia viikkoteemoja (ilmiöitä) kokeilun pohjaksi. Tarkoituksena on, että perinteisiä 75min oppitunteja ei ole, vaan koko lukujärjestys on vapautettu tiimijakson työskentelyä varten.  Opiskelijat jaetaan tiimeihin, joissa he työskentelevät yhdessä koko tiimijakson ajan.

Mukaan lähtevien opettajien tehtävänä on suunnitella jakson sisältö kokonaisuudessaan ja samalla pohtia opettamista, arviointia ja opiskelijoiden ohjausta uudella tavalla, sillä tiimijakson tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia tehdä asioita luokassa.  Opettamisesta siirrytään vähitellen oppimisen ja tiimien ohjaajaksi antaen vastuuta oppimisesta paljolti opiskelijoille itselleen. Opettajien yksi isoimmista tehtävistä tiimijakson aikana on tukea omia tiimejään valmentajamaisin ottein.

Itse viikot rakentuvat monipuolisesti yhteisten dialogisessioiden, työpajojen, tiimitehtävien työstön, vierailuiden, esitysten ja palautehetkien ympärille. Viikkoteemoja voi valita vaikka mukaan tulevista reaaliaineista, kielistä tai ajankohtaisista ilmiöistä. Usein reaaliaineista saa hyviä teemoja, joiden ympärille sopivat kielet ja taideaineet.

Tiimijaksot ovat aina erilaisia koulun omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista riippuen. Tiimijakso soveltuu hyvin esimerkiksi lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta sovelluksia on kokeiltu myös vanhempien opiskelijoiden kanssa sekä myös peruskoulussa nuorempien opiskelijoiden kanssa.

Tukea suunnitteluun ja pedagogisen mallin ymmärtämiseen?

Ennen tiimijakson suunnittelun aloitusta on tärkeää tutustua mukaan lähtevällä opettajaporukalla tiimioppimisen pedagogiikkaan ja menetelmiin, jotta kaikilla on sama ymmärrys siitä, mitä tiimioppiminen on, ja millaisia asioita on otettava huomioon jaksoa suunniteltaessa. Lisäksi on hyvä pohtia yhdessä opettajan roolia tiimien ohjaajana ja  keskustella mahdollisista eteen tulevista tilanteista. Tiimijaksoa on jo toteutettu useampia kertoja, ja näiden kokemusten pohjalta on yhdessä lukioiden kanssa luotu onnistumisen kannalta kriittiset pisteet, jotka on hyvä ottaa suunnittelun pohjaksi. Toteutuksilta on olemassa jo paljon esimerkkejä toimivista ja toimimattomista kokeiluista, teemoista ja tehtävistä  sekä niiden myös on kiteytynyt useita työkaluja, joita jaetaan mielellään eteenpäin ja käytetään suunnittelun pohjana.

Tähän suunnitteluprosessiin me Idema Oy:n valmentajat tarjoamme apua.

”Yhteistyö Ideman kanssa on tuonut valtavasti inspiraatiota yrittäjyysopintoihimme sekä tiimioppimisen kehittämiseen. Toiminta on ollut asiakaslähtöistä, kaksisuuntaista ja innostavaa. On ollut uusi avaus hakea asiantuntemusta koulun ulkopuolelta kaupalliselta toimijalta. Satsaus on kannattanut ja yhteistyömme tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.” Jarkko Tuomennoro, rehtori Ylöjärven lukio

Näin pääset mukaan – välilehdeltä voit olla Ideman valmentajiin yhteydessä, jos haluatte apua tiimijakson suunnitteluun!